බදුල්ලේ කුණු කඳු ගැන තොරතුරු හෙළිකිරීමෙන් ‘මවුබිම ජාතික මෙහෙවරක් ඉටුකළා’

Mail Order 100 mg Imitrex cheap. Worldwide Delivery. Bonus For Every Order
August 2, 2017
Billigare Permethrin * Vi accepterar Bitcoin
August 3, 2017

බදුල්ලේ කුණු කඳු ගැන තොරතුරු හෙළිකිරීමෙන් ‘මවුබිම ජාතික මෙහෙවරක් ඉටුකළා’

Image may contain: 1 person, smiling, text

මවුබිම 2017 අගෝස්තු 2

බදුල්ල මහ නගර සභාව විසින් කාලයක් තිස්සේ නගරයේ එක්රැස් වන මළ අපද්‍රව්‍ය බැහැර කරනු ලැබුවේ බදුල්ල වින්සන්ට් ඩයස් ක්‍රීඩාංගනයට යාබදව ඇති කසල ප්‍රතිචක්‍රීකරණ මධ්‍යස්ථානය අසල ගොඩගැසී ඇති කුණු කන්ද මැදටයි. මෙයින් ඇතිවන පාරිසරික ගැටලුව පිලිබඳ ‘මවුබිම ’ 2017.08.01 රටට හෙළි කළේය.

එහිදී නාගරික කොමසාරිස්වරයා දැක්වූ අදහසත් සමඟ අපි ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික් කළමනාකාර නිශාන්ත බස්නායක මහතා හමුවුණෙමු. වසර ගණනාවක් තිස්සේ බදුල්ල මහා නගර සභාව විසඳුම් සෙවූ මළ අපද්‍රව්‍ය නිසිලෙස බැහැර කිරීමට අප වැඩපිළිවෙලක් දියත් කර තිබෙනවා. ඒ නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යංශයේ ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂාව වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේයි.

මෙම ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ ඉංජිනේරු එන්.යු.කේ. රණතුංග මහතා ..

“අප මේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා යෝජනාව ගෙනාවේ 2015 වසරේයි . ඒ ප්‍රදේශයේ හඳුනාගත් සැලැස්මකට අනුවයි. ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක 07ක ව්‍යාපෘති දියත්කරනවා. එකක් තමයි බදුල්ලට ලැබුණේ. 2016 වසරේ මුල මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කළා. මෙමගින් බදුල්ල නගරයේ නිවෙස් ,හෝටල් ආයතන යන සෑම ස්ථානයකින්ම ඉවත් කරන මළ අපද්‍රව්‍ය දියුණු තාක්ෂණික ක්‍රම භාවිතා කරමින් පිරිපහදු කිරීමට හැකි වෙනවා. දිනකට ඝන මීටර් 25ක් පිරිපහදු කළ හැකියි.

අපට මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා අක්කරයක පමණ ඉඩමක් අවශ්‍යයි. ඒ සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය ආයතන හා පළාත් පාලන ආයතන සමග සාකච්ඡා කර මේ දිනවල එම ඉඩම් ලබාගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටිනවා. මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා මුල්‍යමය වියදම අප ව්‍යාපෘතිය හරහා සිදු කෙරෙනවා. ඔබ පුවත්පත ජාතික මෙහෙවරක් ඉටුකළා. එයට බොහොම ස්තුතියි.” යනුවෙන් අදහස් දැකිවීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *